Selasa, 28 November 2017

Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Hiji kamandang pikeun istilah Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
.
Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Naha guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Terus guru nu mana? Guru, sakabéh guru di alam semesta? Guru di India anu hartina nyangkut paut kana guru spiritual? Atawa guru dibagi dumasar gajih ti pamarétah: PNS jeung PNS. Guru pagawé negeri sipil atawa guru pagawé nu swasta?
.
Tanggal 25 Nopémber téh geus jadi poé pikeun miéling ‘Hari Guru Nasional’. Ti iraha? Geus lila. Boa-boa ti jaman barudak SD boga imajinasi bisa ngobrol jarak jauh maké jam tangan. Teu kétang, aya dokuméntasina. Ti taun 1994 geus aya kaputusan présidenna. Nya éta Keppres Nomor 78 Tahun 1994.
Tah éta mah ngeunaan hari guru.
.
Ieu mah ngeunaan kalimah “guru, pahlawan tanpa tanda jasa”. Ti iraha ieu kalimah ayana? Teuing! Teu apal sim kuring gé. Tapi lamun diwawaas, hartina ieu mah saukur kamandang alias pendapat. Bisa waé éta kalimah téh muncul ku lantaran ayana PGRI, Persatuan Guru Republik Indonésia. Atuh daék teu daék kudu maluruh sajarah PGRI ari kitu mah.
Singgetna mah kieu: baheula, taun 1912, aya kelompok nu ngaranna Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Tuluy robah ngaranna jadi Persatuan Guru Indonésia (PGI) dina taun 1932.
Dipakéna kecap ‘Indonésia’ pikeun ngaganti ‘Hindia Belanda’ dina ngaran éta persatuan ngadatangkeun kahariwang pikeun pamaréntahan kolonial. Atuh ari kitu mah teu béda jeung ayana sumpah pemuda atawa pidatona Oto Iskandar Dinata (Otista) alias Si Jalak Harupat téa. Sarua matak geunjleung lain? Kitu deui lamun disambungkeun kana tujuan PGRI, di antarana:
1.       Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2.       Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3.       Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
Coba baca tujuan nu mimiti? Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
Boa rékam jejak ayana guru di Indonésia nu ngalantarankeun ayana istilah ‘guru, pahlawan tanpa tanda jasa’ téh. Da mémang aya kontribusina dina berjuang nyinghareupan penjajah. Ngan bédana lain pihak nu nyorén bedil atawa ngalungkeun geranat. Najan teu nutup kamungkinan guru jaman harita milu buk-bek jeung gelutna, atawa dor-dar silih témbak jeung penjajah Belanda atawa Jepang.
Ah, ieu mah ukur kamandang pribadi anu ngandelkeun google keur nutupan rasa kapanasaranna.
Hatur nuhun. Hapunten samudaya kalepatan.
.
Sawatara sumber tina artikel Wikipedia, ditéang maké Google.
.
Bacaeun séjén:
Mengapa Guru Disebut Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Anies: Saya Tak Setuju Guru Disebut "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa"
RELEVANSI GURU PAHLAWAN TANPA TANDA JASA
Ini Lo Alasan 25 November Dijadikan Hari Guru Nasional


Kamis, 16 November 2017

Sasakala Surabi

Jaman baheula, tapi teu baheula teuing, baheula rada béh dieu. Awal-awal taun 1900an. Ngan nu pastina taun sabaraha mah geus kapopohokeun. Aya hiji wanoja anu ngahaja nyaba ka tatar Sunda. Éta wanoja téh asalna ti India. Lahir ti kulawarga anu beunghar. Beunghar tahta, jeung beunghar harta. Beunghar kacida. Jeung manéhna téh daék sakola. Nepi ka bisa sakola ka Amérika sagala keur namatkeun atikanana dina dunya hukum. Manéhna hayang jadi pengacara cenah. Béda jeung di urang, jaman harita basa urang Sunda can loba nu sakola, dina ayana ogé nu sakola paling luhur sakola dokter, STOVIA téa, nya lamun lulus jadi dokter keur gubermen Hindia Walanda. Lain euweuh nu sakola atawa sadar kana atikan, aya éta gé. Ti Sunda mah nya Déwi Sartika téa jalmina. Tapi da di dieu mah moal nyaritakeun sakola. Ieu tulisan mah rék nyaritakeun dahareun. Keun baé teu nyambung gé. Nu penting mah nyarita wéh heula.
Tah balik deui kana carita wanoja anu kungsi sakola ka Amérika téa. saking ku beunghar, lamun keur teu puguh cagap di imah, manéhna sok lalayaran. Nya salah sahijina lalayaran ka Hindia (Indonésia ayeuna mah). Teuing pédah ngaran wewengkonna sarua, teuing pédah sasab, teuing pédah ngahaja. Pokona mah ka Hindia wéh. Nya manéhna téh nyukcruk galur karuhunna. Cenah aya karuhunna anu meunangkeun anakna Aki Tirem ti Sunda. Nya manéhna téh datang ka tatar Sunda.
Di hiji dayeuh, Bandung katelahna. Éta wanoja pakansi ka Derentén. Di pipir gapura Derentén, éta wanoja jajan dahareun. Euweuh nu hideng méré ngaran kana éta dahareun. Nu dagangna jeung nu nyieunna éta-éta kénéh, geus ema-ema. Katelahna Ma Uwéh. Nu kiwari jadi kuwéh téa tina ku Uwéh, dijieun ku Uwéh, jadi wéh kuwéh, kuéh.
Éta dahareun téh ku wanoja India téa kapaké pisan. Sabab ngeunah jeung matak wareg.  Dijieunna tina tipung béas. Dipurulukan oncom. Wangunna buleud, munu'u lamun nangkub mah. Leuwih ni’mat lamun didahar haneut-haneut.
“Ema, naon nami ieu tuangeun téh?” ceuk wanoja India.
“Teu aya namian, Nyai,” ceuk Ma Uwéh.
Camuil, camuil, Nyai Wanoja India téh ngahuapkeun éta kaolahan. Meni matak pikabitaeun sakabéh nu datang ka Derentén.
“Nyai téh ti mana? Asa nembé ningal ema mah,” ceuk Ma Uwéh.
“Abdi téh ti India kalér Ma. Tepangkeun nami abdi Cornelia Sorabji. Seueur nu nyauran abdi ku nami Sorabji,” ceuk wanoja India, nu harita geus méré nyaho ngaranna ka Ma Uwéh.
Ma Uwéh héséeun nyebut Sorabji. Ti harita Ma Uwéh nginget-nginget ngaran Si Nyai ku ngaran Surabi.
Nyi Sorabji ngaborong dahareun nu munu'u téa. Banget ku reueus daganganna diborong ku anu pakansi ti béda nagara, Ma Uwéh nepi ka méré ngaran kana kuéh nu munu’u téa téh ku ngaran éta wanoja, Sorabji. Anu ceuk Ma Uwéh mah Surabi. Nya nepi ka kiwari éta kuéh téh katelah Surabi.
.

.
gambar kénging milarian tina google.
.
Dongéng sasakala, tapi heureuy meunang Andi. ditulis sabada ningali doodle Google Cornelia Sorabji.
.
kamus alit:
wewengkon : daérah
derentén : kebon binatang
pakansi : liburan, piknik

MÉNHIR (BATU TUNGGAL/TUGU BATU)

Hiji analisa sasakala batu Ménhir

Basa jaman Neolitikum, kabiasaan ngumpul téh geus aya. Teu béda jeung jaman Yunani. Nepi ka Yunani mah kawéntar ku para filsufna.
.
Bédana jeung jaman Yunani, dina jaman Néolitik mah can aya ngaranan kagiatan ngumpul téh. Dina jaman Yunani kagiatan keur ngeusian waktu nu lowong tina pagawéan téh dibéré ngaran scola , skhole, scolae, atawa schola (nu kiwari jadi asal-usul kecal kecap sakola, sokola, school, schule, jrrd).
.
Ti jaman ka jaman, saperti ti jaman Néolotik nepi ka Mégalitik, ti Yunani ka Romawi, ka masa Renaisance, malah ti jaman Revolusi Perancis nepi ka kiwari, kagiatan ngumpulna téh teu béda. Kurang leuwih babagi informasi.
.
Nu ngabédakeunna mah ngan tempatna. Baheula (jaman Néolitik téa) tempat ngariung téh deukeut tugu batu. Alesanna rupa-rupa, kaasup tadabur alam jeung ngahormat karuhun.
.
.
Jelema nu sok datang pangheulana ngageroan ka anu datang pandeuri, "Mén, hir!" Ku urang Éropah anu kungsi dijajah ku karuhunna urang Inggris, éta kecap téh ditulis "Man, here!"
"Jang, di dieu!"
Lamun diomongkeun lengkep mah "Jang, di dieu ngumpulna! Urang ngawangkong!"
.
Kiwari di Bandung ngadeg menhir di sababaraha pusat aktivitas masyarakatna, kayaning di Balkot jeung di Taman Sejarah. Jeung aya ogé wilayah nyu dingaranan Batununggal.
.
Ieu mah asli: men = batu ; hir = tunggal. Referensi: Wikipedia. Katakunci: Menhir.
.
#OMATHEUREUY #SAUKURHEUREUY #kerungheulatuluyseuri #lamundaek
#heureuy #joke #garing

Minggu, 22 Januari 2017

Mungkinkah? Haha! (catatan tentang Sepeda 'mirip' Federal)


Sepeda ini baru sekitar dua minggu saya miliki. Beli barang bekas seharga 500rb, dengan penawaran awal 850rb. Sebelumnya saya menggunakan sepeda balap, ukuran ban 27" (merk Kuwahara, milik bapak saya), dengan jenis stang yang melengkung ke bawah (drop bar).

Tidak ada masalah selama saya menggunakannya. Tapi muncul keinginan bersepeda dengan posisi badan yang lebih tegak, karena menggunakan sepeda balap/road bike dalam waktu yang lama/jauh membuat pinggang dan tulang belikat pegal. Terpikirlah untuk mencari sepeda Federal (atau mtb jadul semacam Federal). Saya tidak akan ambil pusing masalah merk dan komponen.

Lalu saya menemukan sepeda "jenis" federal (lihat foto di atas). Dengan bonus satu ban karet 26x1,75 dan terpasang fork suspensi yang sudah mati merk logan. Saya sebut Pepederalan.

Meskipun sudah memiliki sepeda baru. Belum hilang rasa penasaran pada sepeda lain, saya telusuri forum-forum penjualan sepeda di media sosial dan online shop. Lalu, saya menemukan sepeda yang banyak kemiripan dengan sepeda yang saya beli 500rb itu. Penjual memasang harga 3,5jt. What?! 3,5jt tanpa penjelasan komponen apa yang menempel pada sepeda itu, dan memang tampak komponen biasa saja pada fotonya pun. Bekas, 3,5jt. Penjual menyebut merknya Federal.

Akhirnya pertanyaan semaca "Federal lain sih?" atau "Maenya Federal kieu?" (Masa Federal gini?) mengganggu pikiranya, pasalnya saya pernah membaca beberapa ciri-ciri sepeda merk Federal dengan bantuan Google. Ya, awalnya kan saya hanya ingin bersepeda tegak, dibanding dengan bersepeda dengan roadbike, badan sangat condong ke depan.
Selain iklan yang saya temukan, referensi tambahan saya dapatkan setelah searching dengan kata kunci "Federal City Cat Grand", sebagai mana yang saya temukan di headtube sepeda saya. Satu dari sekian banyak gambar adalah gambar promo "Federal City Cat Grand" dengan perbandingan tube dan sudut-sudut yang mirip.

Ada satu artikel yang memuat wawancara dengan mantan Direktur Federal Cycle Mustika. Satu kalimat dalam wawancara tersebut berbunyi seperti ini, “Federal edisi terakhir memiliki bobot yg cukup berat (yg tubingnya gepeng), karena memakai besi biasa.”  (untuk membaca teks wawancara lengkap bisi dibuka di sini >> http://mtbfederal.com/wawancara-dengan-mantan-head-of-product-develompent-pt-federal-cycle-mustika-fcm)

Tubing gepeng, sepeda yang saya beli bekas itu memang meiliki tubing gepeng. Selain tubing, perbedaan lain dengan sepeda Federal (kebetulan ada City Cat yang memiliki nomor seri di tiga tempat untuk pembanding), sepeda saya tidak memiliki socket di seat-tubenya. Jarak top-tube dan bottom-tube di bagian kemudi juga lebih sempit, tidak memungkinkan adanya ketokan nomer seri.

Tapi pada akhirnya, saya lebih memilih pernyataan seperti ini “bisa jadi ieu Federal, tapi lamun lain ge bae” (mungkin ini Federal, tapi kalau bukan pun ya ga apa-apa).

gambar promosi yang saya temukan dari Google, http://katalogfederal.blogspot.co.id/?m=1

gambar dari Bukalapak.com / harga jualnya Rp.3.500.000,-

Selasa, 06 Desember 2016

Bersepeda ke Situ Ciburuy


Foto terbaik yang saya tangkap selama di Ciburuy
Ciburuy adalah nama sebuah danau yang berada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Orang Sunda menyebutnya Situ Ciburuy. Ya, situ adalah danau dalam bahasa Sunda.
Tidak sulit untuk menemukannya, karena berada tidak terlalu jauh dari pintu tol Padalarang atau gerbang Kota Baru Parahyangan. Posisinya berada di arah barat gerbang Kota Baru Parahyangan. Begitu pun apabila kita mencarinya dengan Googlemap, cukup mudah.
***
Perjalanan di mulai dari Car Free Day (CFD) Dago, pada Minggu, 4 Desember 2016. Tempat berkumpul saya, Reza, Windi, dan Fili. Rencananya Birbir akan ikut, namun sayang dia berhalangan. Reza berangkat dari rumahnya di daerah Megabrata (Ciwastra), Windi dari Cirateun - Ledeng, Fili dan saya dari daerah Dago. Pukul delapan lebih, kami mulai bersepeda bersama. Berawal dari ujung terbawah CFD Dago, Cikapayang, jalan layang Pasupati, turun di perempatan Cihampelas lalu terus menyusuri kolong jalan layang Pasupati sampai jalan Pasteur. Masuk ke jalan Gunung Batu, Cimindi, Cimahi, sampai jalan utama yang menuju Padalarang. Bandung – Cimahi – Kabupaten Bandung Barat.  
Pemberhentian pertama yaitu di jalan Gunung Batu, untuk memastikan keikutsertaan Birbir. Namun dia tetap tidak bisa ikut. Pemberhentian ke dua yaitu di sekitaran Museum Iptek di dalam Kota Baru Parahyangan. Windi menyempatkan jajan Baso Tahu dulu di Kota Baru Parahyangan.

Istirahat di Kota Baru Parahyangan di depan Museum Iptek


Muncul Masalah
Kami lanjut perjalanan, karena jarak ke tempat tujuan sudah tidak terlalu jauh. Namun kendala mulai muncul. Bagian tungkai sebelah kiri pedal sepeda yang saya tunggangi gojlag. Gojlag, karena mur (baud) yang mengunci tungkai pedal ke poros/as BB mengendur. Bagian tersebut tidak saya periksa sebelum saya pergi. Tidak seperti bagian kanpas rem, kawat rem, tekanan udara ban, rd dan fd yang saya periksa dulu.
Di Kota Baru Parahyangan saya ditemani Windi mengencangkan mur dengan peralatan seadanya. Saat itu Reza dan Fili sudah terlebih dahulu melanjutkan perjalanan. Setelah mur lebih kencang dan kuat menempel, saya lanjut perjalanan. Reza dan Fili menunggu tidak jauh di depan, di sebuah jembatan di daerah Tagog.
Mur yang telah dikencangkan mengendur lagi, lalu Reza mengeluarkan tang, dan mur pun dikencangkan kembali. Namun tidak bertahan lama, mur itu mengendur lagi.

Orang Baik Masih Ada
Di suatu jalan yang berdebu, truk dan bus berlalu-lalang, Reza menemukan bengkel sepeda. Hanya bengkel (bukan bengkel dan toko asesoris.) Di bengkel tersebut ada dua sepeda yang mejeng, satu MTB sedang diservice. Lalu saya menunjukan kerusakan, Bapak bengkel dengan sigap mengencangkan mur tungkai pedal. Sambil mengobrol tentang keberuntungan saya yang menyadari bagian tersebut tidak baik-baik saja. Akan lebih repot seandainya mur atau pedal kiri saya sampai lepas di jalan.
Dan baiknya Bapak bengkel tersebut, beliau tidak ingin dibayar. Semoga kebaikannya menjadi amal ibadah untuk beliau. Karena beliau, alhamdulilah sampai tulisan ini diketik, pedal sepeda saya baik-baik saja.
Mungkin ini kesalahan saya. Di rumah, sebetulnya ada kunci untuk mengencangkan as BB (milik kakakku), tapi ketika mempersiapkan perjalanan ini, malah saya sengaja untuk tidak membawanya. Saat itu saya pikir, BB, as, sampai pedal adalah bagian yang paling jarang bermasalah –menurut pengalaman saya. Itulah kesalahannya. Padahal meskipun saya bawa, sepasang kunci itu tidak akan membuat saya kerepotan atau menambah beban yang sangat signifikan.
Bengkel tersebut berada di dekat kantor notaris Novie Aprianti sebelum Indomaret di jalan Ciburuy, Padalarang. (Maaf penulisan nama notarisnya tidak lengkap, karena saya tidak sempat mendokumentasikan dengan baik)

Rumah berkanovi melengkung adalah Bengkel dengan pemilik yang baik


Di Sekitar Ciburuy
Kejadian aneh di depan gerbang Situ Ciburuy. Kami, tepatnya saya dihampiri seorang bapak. Awalnya kata-katanya cukup dimengerti, namun semakin lama, kata-katanya semakin tidak bisa dipahami. Dalam hati, saya takut dia dalam proses menghipnotis. Lalu saya mengajak yang lain pergi, tidak ke Ciburuy, tapi ke arah yang lebih jauh dulu, yakni Gunung Hawu. Tidak berniat ke sana, hanya alasan untuk menghindari bapak aneh tadi saja. Ternyata bapak tersebut dalam keadaan mabuk, dan ketika kami akan menjauh, bapak itu berjalan sempoyongan dan hampir jatuh. Kami pastikan dia mabuk, bukan sakit, karena dia masih berniat mengatur motor dan menerima uang parkir dari pengendara motor yang pergi. 
Singkat cerita kami masuk ke wilayah di sekitar Situ Ciburuy. Sampai ke ujung ada semacam dermaga, dan di sana kami mengabadikan beberapa momen. Lalu memutar arah, dan mencari warung untuk minum kopi.
Warung yang menyajikan menu biasa saja, kopi sachet, mie rebus, karedok, dan es kelapa. Namun pemandangan yang indah bisa kita lihat dari warung tersebut. Warung tersebut berada di bibir danau. Kita bisa melihat perahu yang berlalu-lalang, perahu yang dibiarkan mengapung, perahu remote control, dan yang berlatih dayung. Saya juga menemukan nelayan yang menjaring ikan di sisi jauh danau tersebut.

Reza dan Windi, ngobrol di dermaga

Penampakan warung tempat kami ngopi

Pemandangan danau dari warung kopi

Pemandangan danau dari dermaga


Pulang
Pukul satu siang kami pulang, karena angin di sana semakin terasa tidak nyaman. Yang kami takutkan adalah hujan.
Dalam perjalanan pulang kami sempat mampir ke Masjid Agung Cimahi dan beristirahat di Alun-alun kota Cimahi. Lalu kami lanjutkan perjalanan pulang. Windi berbelok di Balubur, menuju ke jalan Purnawarman. Sya, Fili, dan Reza menuju ke Taman Cikapayang untuk mengopi lagi. Dari Cikapayang saya dan Fili mengambil jalan Dipati Ukur, Reza melanjutkan perjalanan pulang melalui jalur Supratman.


Istirahat di kota tetangga, Alun-alun Cimahi

Selasa, 13 September 2016

DI TAMAN

Cerdupa/Cerita dua paragraf

Di bawah sinar matahari yang menembus dedaunan, di taman dengan jalan setapak. Suara air dari saluran irigasi. Udara saat itu cukup sejuk, padahal hari sudah siang. Angin bertiup.

Kau menanyakan kabarku. Kujawab, "Aku baru keluar dari laboratorium..." kau terkejut mendengar jawabanku yang belum selesai, "Wolverine". Kau pun tersenyum manis, seperti dulu. Mengaburkan kehadiran genangan air mata yang sempat kulihat. Senyum yang aku rindukan. 10/9/2016

Jumat, 12 Agustus 2016

CURUG DAGO

Tulisan kali ini dibagi menjadi dua bagian, pertama bagian pengalaman dan bagian ke dua tentang petunjuk arah. Selamat membaca.

BAGIAN PENGALAMAN
Tulisan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman bersepeda ke Curug Dago. Curug dalam bahasa Indonesia berarti air terjun. Ya , curug ini berada di daerah Dago. Sungainya adalah sungai Cikapundung. Berada di kecamatan Coblong dan menjadi perbatasan kecamatan Coblong dan Cidadap.
Saya pergi ke sana pada hari Minggu (7 Agustus 2016). Bersama tiga orang kawan, yaitu Reza, Edi, dan Awin. Kami bersepeda ke sana. Titik kumpul pertama di Car Free Day Dago, lalu Edi mulai bergabung di McDonald Simpang Dago.
Meskipun berempat saja, tapi sepanjang perjalanan tidak habis-habisnya kami jumpai pesepeda lain. Laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, bahkan anak kecil.
Di salah satu persimpangan jalan di Dago pun, kawanku Edi sempat melerai anak-anak bersepeda yang satu sama lain akan berkelahi, padahal mereka berteman. Alasannya ketika yang satu capek, dan yang lain terus mengayuh. Lantas si capek ketinggalan dan marah-marah. Edi dan seorang lelaki di persimpangan melerainya. Malah, laki-laki yang ikut melerai itu sambil tertawa menyuruh anak-anak itu pulang, “Geura baralik kaituh, sia mah barau kélék!” atau dalam bahasa Indonesianya, “Cepat pulang sana, kalian pada bau ketiak!” dan anak-anak yang tadinya akan berkelahi jadi ikut tertawa.
Lanjut kita bahas bersepeda ke Curug Dago saja ya, sudahi membicarakan anak-anak bau kélék itu. Haha.
Kami masuk ke Curug Dago secara resmi, membeli tiket seharga Rp. 12.000,- (yang terbagi menjadi tiket masuk Rp. 10.000,- dan asuransi keselamatan Rp.2.000,-). Oya, tiket tersebut berfungsi untuk masuk ke seluruh kawasan TAHURA atau Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Jadi kalau sudah membeli tiket di Curug Dago, lalu pada hari yang sama ingin melanjutkan ke Dago Pakar, ke Maribaya, bahkan ke Tebing Keraton, satu tiket itu pun cukup. Tapi kawan-kawan pembaca boleh klarifikasi lagi ke bapak penjaga gerbang dan penjual tiket masuk Curug Dago. Seandainya ada keterangan berbeda, atau aturan yang berbeda, tulis saja di komen, agar bermanfaat bagi banyak orang.
Yang pertama kali kami lakukan adalah mengabadikan momen. Lalu, setelah keringat turun, kami membeli kopi di satu-satunya warung yang ada di sana. Hanya Awin yang jajan kopi dan gorengan. Saya dan Reza hanya membeli kopi, sedangkan Edi, saya lupa, dia ngopi atau tidak.
Kami ngopi di bagian taman, berada di bagian atas kawasan Curug Dago. Untuk melihat Curug secara langsung, harus menuruni tangga yang berkelok-kelok cukup curam, dan dalam/jauh. Saat kami ke sana, kondisi tangan tangga yang terbuat dari tembok sedang dalam keadaan rusak. Menurut keterangan Ibu Ceuceu, yang mengaku seorang juru pelihara prasasti yang ada di sana, tangga itu rusak tertimpa pohon yang roboh oleh hujan deras.
Saya sempat bertanya mengenai kedalaman sungai Cikapundung yang tepat di bawah air terjunnya pada Bu Ceuceu juru pelihara prasasti. Jawaban yang saya dapat cukup menarik, Bu Ceuceu menjawab dengan perhitungan tradisional, yakni sedalam “dua leunjeur awi” atau dua batang bambu sambil menunjuk bambu yang cukup besar. Tapi dia menambahkan “kapungkur, saur sepuh” (B.Ind: dulu, kata orang tua).
Di Curuh Dago, dekat sekali pada air terjunnya, terdapat dua buah prasasti. Prasasti tersebut dibuat oleh Raja Chulalongkorn (Rama V) dari Thailand pada 6 Juni 1901, lalu pada 12 Agustus 1929 Raja Prajadhipok (Rama VII) mengunjungi Curug Dago untuk melihat batu yang terukir paraf ayahandanya, keterangan ini ada pada setiap bangunan merah yang menutupi prasasti.


BAGIAN PETUNJUK ARAH
Akses menuju Curug Dago terbilang mudah. Untuk pergi ke sana jalan utama yang dilalui adalah Jl. Ir. H. Djuanda atau warga Bandung menyebutnya dengan jalan Dago. Patokan paling mudah bisa di mulai dari McDonald di perempatan Simpang (Simpang di sini nama daerah dan nama pasar), perempatan Jl. Ir. H. Djuanda – Jl. Dipati Ukur – Jl. Siliwangi.
Kalau kawan-kawan sudah sampai di McDonald, lanjutkan perjalanan menyusuri jalan Ir. H. Djuanda ke arah terminal (anggap saja lurus ke Utara). Bisa menggunakan kendaraan bermotor pribadi maupun umum, atau bersepeda. Jalannya terus menanjak. Apabila jalannya terasa menurun (mudun) berarti kawan-kawan salah arah.
Anggap saja kawan-kawan sudah pada arah yang tepat.
Rute pertama, lewat jalan Dago POJOK
Dari arah jalan Ir. H. Djuanda (Dago) belok ke kiri. Masuk jalan Dago Pojok atau daerah/kampung Tanggulan. Menyusuri pemukiman warga, jalannya cukup masuk 2 mobil (pas-pasan).
Penanda mulut jalan Dago Pojok, jalan Dago Pojok tepat bersebrangan dengan hotel Seraton. Atau kalian bisa mencari Plang/Papan Identitas SMAN 19 Bandung. Susuri jalan Dago Pojok sampai habis jalan yang cukup untuk masuk mobil. Dari ujung jalan yang cukup untuk mobil ke pintu gerbang/tiket harus dilanjut berjalan kaki menyusuri gang.
Rute ke dua, lewat jalan Anyar Punclut (maaf saya belum kroscek nama asli jalan itu)
Dari jalan Dago, kalian lewati saja Dago Pojok dan Hotel yang tadi disebut (jangan berbelok di Dago Pojok), nanti kawan-kawan akan sampai pada ujung jalan Ir. H. Djuanda. Di sana ada terminal Dago. Tidak jauh dari terminal (yang berada di sebelah kanan jalan), kawan-kawan masih di jalur yang sama seperti yang diambil sejak dari McD di Simpang, maju sedikit, nanti akan ditemukan belokan ke arah kiri, dan jalannya menurun curam (sangat curam). Ikuti turunan itu, berhenti sebelum jembatan. Tengok ke arah kiri, sebelum jembatan, ada gang kecil dengan papan petunjuk “Curug Dago”. Ikuti papan itu. Sekitar 200 meter dari jalan aspal menuju gerbang/pos tiket Curug Dago. Terakhir kali saya datang ke sana (7/8/2016) posnya berwarna abu-abu.